Arvot ja strategia

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamustentäytäntöönpanojärjestelmää sekä myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Två personer diskuterar. Den som står med ansikte mot kameran bär en uniform där det står väktare på bröstet.

Arvot

Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.

Arvoihin sitoutuminen merkitsee:

  • perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamista
  • tuomittujen kohtelemista inhimillisesti, asiallisesti, ja keskenään tasavertaisesti
  • kaiken toiminnan lainmukaisuutta sekä oikeuden ja kohtuuden noudattamista
  • täytäntöönpanon toteuttamista siten, että se tukee tuomitun yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä hänen pyrkimystään rikoksettomaan elämään.

Visio

Rikosseuraamuslaitos on arvostettu ja vaikuttava osa yhteiskunnan palvelujärjestelmää – yhteistyöllä turvallisesti kohti rikoksetonta elämäntapaa.

Strategia

Rikosseuraamuslaitoksen strategia on laadittu neljäksi vuodeksi vuosille 2024–2027.

Rikosseuraamuslaitoksen strategiset tavoitteet ovat:

  • Asiakkaidemme valmiudet rikoksettomaan elämäntapaan vahvistuvat.
  • Teemme laadukasta asiakastyötä ja torjumme vankeusaikaista rikollisuutta yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.
  • Oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja turvallisuus ovat toimintamme perusta.
  • Rikosseuraamuslaitos on haluttu ja vakaa työpaikka, jossa työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat etusijalla.
  • Tulevaisuuden tarpeet ohjaavat toiminnan, osaamisen ja rakenteiden kehittämistä.

Rikosseuraamuslaitoksen strategia 2024–2027 [pdf, 2.4 Mt]

Julkaistu 11.10.2023