Kahden- ja monenvälinen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö

Yhteistyö Pohjoismaiden kesken on vakiintunutta hallintojen välistä yhteistyötä. Pääjohtajien tapaaminen järjestetään vuosittain ja yhteistyötä tehdään eri teemojen parissa. Pohjoismaisissa yhteistyöryhmissä käsitellään turvallisuutta, asiakastyötä, vankilarakentamista ja kiinteistöasioita, sekä HR-asioita ja henkilöstön työhyvinvointia koskevia teemoja. Yhteistyöryhmien lisäksi Pohjoismaat kokoontuvat tutkimus- ja tilasto- sekä sähköisen valvonnan verkostoissa. Yhteiskuntien ja rikosseuraamusjärjestelmien samankaltaisuus tekee Pohjoismaista toisilleen hyviä vertailumaita ja muiden kokemuksista on helppo ottaa oppia. Pohjoismaat muodostavatkin rikosseuraamuksia tarkasteltaessa oman, muista maista erottuvan ryhmänsä.

Yhteistyö Baltian maiden kanssa

Baltian maista kaikkein tiiviimmät yhteistyöverkostot Suomella on Viron kanssa. Viro-yhteistyö toimii mutkattomasti hallintojen välisenä yhteistyönä, mutta myös eri laajuisia yhteistyöhankkeita toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella aika ajoin. Latvia ja Liettua toteuttavat puolestaan monia EU- ja muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella rahoitettavia hankkeita, joihin Rikosseuraamuslaitos on osallistunut. Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee Nordic Mobility -ohjelman kautta opintomatkoja Baltian maihin.

Julkaistu 26.9.2023