Siviilikriisinhallinta

Rikosseuraamusalalla on tärkeä rooli monissa siviilikriisinhallintaoperaatioissa. Toimiva ja ihmisoikeuksia kunnioittava rikosseuraamusjärjestelmä on osa vakaata yhteiskuntaa. Usein konfliktien jälkihoitoon kuuluu vankien kuntouttaminen ja turvallinen palauttaminen yhteiskuntaan sekä inhimillisen rangaistusjärjestelmän järjestäminen.

Siviilikriisinhallintatoiminta toteutetaan pääsääntöisesti EU:n ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ), Euroopan neuvoston (EN) ja Pohjois-Atlantin puolustusliiton (NATO) johtamissa siviilikriisinhallintaoperaatioissa, joiden käyttöön valtiot asettavat eri alojen asiantuntijoita.

Sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus CMC Finland (cmcfinland.fi) vastaa suomalaisten asiantuntijoiden koulutuksesta kansainvälisiin siviilikriisinhallintaoperaatioihin ja asiantuntijoiden rekrytoinnista. Ulkoministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan poliittisesta ohjauksesta ja päättää, mihin operaatioihin suomalaiset asiantuntijat osallistuvat.

Siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutuminen edellyttää kansainvälisiin tehtäviin valmentavaa peruskoulutusta sekä riittävää kielitaitoa (yleinen kielitutkinto). Henkilöstöämme osallistuu vuosittain Kriisinhallintakeskuksen koulutuksiin sekä Ruotsin rikosseuraamuslaitoksen Kriminalvårdenin YK-tehtäviin valmentavaan PriPoc-koulutukseen (Prison and Probation Officer Course).

Suomalaisia rikosseuraamusalan asiantuntijoita on työskennellyt tai työskentelee parhaillaan siviilikriisinhallintaoperaatioissa muun muassa Irakissa, Palestiinassa, Etelä-Sudanissa, Kosovossa ja Libyassa. Tarve rikosseuraamusalan osaajista on erityisesti ranskankielisen Afrikan maissa sekä lähitulevaisuudessa myös Ukrainassa.

Julkaistu 26.9.2023