Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille 2024 - 2027 liitteineen [pdf, 335.8 kt]

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille 2023 - 2026 liitteineen [pdf, 364.8 kB]

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille 2022 - 2025 liitteineen [pdf, 405.4 kB]

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille 2021 - 2024 liitteineen [pdf, 389.9 kB]

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille 2020 - 2023 liitteineen (pdf, 0.13 Mt)

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille 2019 - 2022 liitteineen (pdf, 1.25 Mt)

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuosille 2018 - 2021 liitteineen (pdf, 0.88 Mt)

Eduskunnan päättämät talousarviot

Talousarvio 2023 (budjetti.vm.fi)

Julkaistu 5.3.2024