Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Me Risessä kannustamme työntekijöitämme kehittämään osaamistaan ja ammattitaitoaan kouluttautumalla. Koulutuskeskuksemme vastaa vartijoiden koulutuksesta ja tarjoaa työntekijöillemme monipuolista rikosseuraamusalan täydennyskoulutusta.

Rikosseuraamusalan tutkinto valmistaa vartijaksi

Rikosseuraamusalan tutkinto (RSKK.fi) an­taa kel­poi­suu­den val­von­nan ja oh­jauk­sen teh­tä­viin van­ki­lois­sa. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on ainoa vankiloiden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin pätevöittävä oppilaitos. Vantaalla sijaitsevassa koulutuskeskuksessa voi suorittaa rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen sekä ammattitaitoa ylläpitävää ja lisäävää täydennyskoulutusta (RSKK.fi) .

Jatkokoulutus

Sosionomikoulutus

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus hakea erillishaussa ammattikorkeakouluun suorittamaan sosionomiopintoja. Ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon voi suorittaa Laurea-ammattikorkeakoulussa (rikosseuraamusalan sosionomi) tai Savonia-ammattikorkeakoulussa (sosionomi) , jotka järjestävät koulutukset yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa.

Vankeinhoidon tai rikosseuraamusalan perustutkinnon suorittaneet voivat hakeutua koulutukseen erillishaulla.

Sosionomitutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voi Laureassa hakea suorittamaan ylempää sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtamisen ja kehittämisen ammattikorkeakoulututkintoa. Näin avautuu uusia uramahdollisuuksia esimerkiksi rikosseuraamustyöntekijän tai rikosseuraamusesimiehen tehtävistä.

Hallintotieteiden maisteri

Rikosseuraamusalan koulutuspolku voi edetä Itä-Suomen yliopiston hallintotieteiden maisteriohjelmaan , jonne on kiintiöity koulutuspaikkoja rikosseuraamusalan sosionomitutkinnon suorittaneille.

Julkaistu 7.11.2022