Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme Rikosseuraamuslaitoksen ja henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kanssa solmittua tarkentavaa virkaehtosopimusta Rikosseuraamuslaitoksen palkkausjärjestelmästä.

Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta, johon voi sisältyä erikseen määriteltynä työkokemukseen perustuva osuus.

Palkkaus koostuu:

  • tehtäväkohtaisesta palkanosasta, joka määräytyy tehtävän vaativuustason perusteella (VT 1-19) ja
  • henkilökohtaisesta palkanosasta, joka määräytyy työssä suoriutumisen arvioinnin perusteella.

Henkilökohtainen palkanosa voi olla enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella työntekijällä henkilökohtaisen työsuorituksen osuus on yleensä noin 12–24 %

tai:

Vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen, eli rikosseuraamuskeskusten työntekijöille maksetaan palkkaa myös palvelusvuosien perusteella. Tällöin työssä suoriutumisen perusteella maksetaan henkilökohtaista palkanosaa enintään 38 % ja kokemusosaa enintään 12 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella työntekijällä henkilökohtaisen työsuorituksen osuus on yleensä noin 12–19 %.

Lue lisää:
Rikosseuraamuslaitoksen virka- ja työehtosopimukset

Esimerkiksi vartijan säännöllinen kuukausipalkka on noin 2500–3000 euroa, jos vartijalla on tehtävään vaadittava koulutus. Rikosseuraamusesimiehen säännöllinen kuukausipalkka on noin 3550–4000 euroa kuukaudessa.

Palkkaukseen vaikuttavat tehtävien sisältö, julkisen sektorin kokemus ja tehtävissä suoriutuminen. Lisäksi maksetaan työaikakorvaukset, niin sanotut haittalisät, joiden määrä vaihtelee ilta-, yö- ja viikonlopputöiden määrän vuoksi.

Julkaistu 27.1.2023