Töissä yhdyskuntaseuraamustoimistossa

Yhdyskuntaseuraamustoimiston työntekijät pyrkivät työssään vaikuttamaan rikoksesta tuomitun uusimisriskiin ja tukemaan hänen sosiaalista selviämistään. Yhdyskuntaseuraamustoimistossa työskentelevät rikosseuraamustyöntekijät, rikosseuraamusesimiehet ja ohjaajat huolehtivat omalta osaltaan siitä, että tuomittu saa tarvitsemansa tuen irtautuakseen rikollisesta elämäntavasta.

Yhdyskuntaseuraamusta suorittaessaan asiakas säilyttää sosiaaliset suhteensa ja kaikkinensa siteensä elämään ja yhteiskuntaan, mikä parantaa hänen mahdollisuuksiaan päihteettömään ja rikoksettomaan elämään.

Ajatuksemme ja toimintamme ohjaavat siihen, että elämä rakentuisi rikoksettomaksi, turvallisemmaksi ja monin tavoin paremmaksi. Me myös uskomme, että muutos on mahdollinen.

Yhdyskuntaseuraamustyössä tuki ja kontrolli kulkevat käsi kädessä. Yhdyskuntaseuraamustyöntekijät huolehtivat, että tuomittu saa tarvitsemansa tuen rikoksista irtautumiseen ja samalla noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä, kuten päihteettömyyttä.

Työssä tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Rikosseuraamustyöntekijän, rikosseuraamusesimiehen ja ohjaajan tehtävässä tarvitaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Lue lisää:
Palkkaus
Yhdyskuntaseuraamustoimistot


Julkaistu 27.1.2023