Notaari Emmi
Mäkinen: Notaarin työ on asiantuntijatyötä, jossa tulee tuntea Suomen
rikosprosessi- ja rangaistusjärjestelmä

Työskentelen notaarina Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikössä. Valmistun keväällä 2024 hallintotieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta, pääaineenani rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus. Aloitin oikeusalan työt Rikosseuraamuslaitoksella vuoden 2022 alusta.

Notaarin työ täytäntöönpanoyksikössä on monipuolista. Notaari toimii päätöksentekijänä rangaistusaikaa koskevissa päätöksissä. Rangaistusaikapäätöksessä määritellään esimerkiksi aikaisin ehdonalaiseen vapauteen päästämispäivä. Tarkastamme tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuden, ja jos niissä ilmenee epäselvyyksiä, teemme tarkistuspyynnön oikeuteen.

Lisäksi teemme myös vankien vapauttamiseen liittyviä kirjauksia tietojärjestelmään ja varmistamme, että suoritustiedot siirtyvät rikosrekisteriin. Notaari päättää virka-aikana etsintäkuuluttamisen tekemisestä taikka sen peruuttamisesta täytäntöönpanon jatkamistilanteissa, eli tilanteissa, joissa henkilö on esimerkiksi poistunut vankilasta luvatta. Vastaamme tietopyyntöihin ja annamme lausuntoja asiakkaita koskevista muodollisen täytäntöönpanon asioista. Yleensä tietopyynnöt liittyvät siihen, milloin vanki on vapautunut tai mitä rangaistusta hän on ollut suorittamassa. Lisäksi notaarit vastaavat viranomaisille tarkoitettuun täytäntöönpanoyksikön puhelinlinjaan virka-aikana.

Rikosseuraamusala kiinnosti opintojen alusta lähtien

Rikosseuraamuslaitos alkoi kiinnostamaan minua organisaationa aika nopeasti jo opintojen alusta lähtien, sillä ajattelin, että pääaineeni voisi sopia tämän alan työtehtäviin. Teimme yliopistossa yhdellä kurssilla ekskursion eli työelämävierailun yhteen Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön – sen jälkeen tuntemus siitä, että tämä paikka voisi olla minun juttuni, vahvistui entisestään. Aloin tämän jälkeen seuraamaan avoimia työpaikkoja valtiolle.fi-sivustolta ja kerran sieltä osuikin silmään täytäntöönpanoyksikön täytäntöönpanosihteerin hakuilmoitus. Paikka tuntui sopivan todella hyvin koulutukseeni ja mielenkiinnon kohteisiini. Päädyin hakemaan tehtäviin ja sain pestin määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Kun olin tehnyt täytäntöönpanosihteerin työtä jonkun aikaa ja huomannut pitäväni siitä, aloin kaipaamaan enemmän haastetta ja mietin, sopisiko notaarin tehtävä kuitenkin vielä paremmin koulutukseeni. Noin puolen vuoden jälkeen aloittamisestani yksikössä tuli notaarin virka hakuun, jota sitten hain ja jonka sain, ja tässä sitä sitten ollaan.

Työpäivän kulkua vaikea ennakoida

Tätä työtä on sinänsä vaikeaa ennakoida, sillä työtehtävät ja työn määrä elävät aaltoliikkeessä ja aamulla ei vielä tiedä, mitä kaikkea päivän aikana on tulossa vastaan. Lähtökohtaisesti aloitan kuitenkin aamun aika tyypillisen toimistotyöntekijän tapaisesti eli tsekkaan saapuneet sähköpostit sekä katson asiakastietojärjestelmästämme yleisen työtilanteen. Aamun varsinainen ensimmäinen työtehtäväni on tuomioiden tarkastaminen, jotka tulevat meille sähköisesti tuomioistuimen järjestelmästä.

Tuomioiden tarkastamisen jälkeen siirryn tekemään rangaistusaikapäätöksiä. Lisäksi työpäivään voi sisältyä vankien vapauttamiseen liittyviä toimenpiteitä ja tietopyyntöihin vastaamista. Myös viranomaislinjan kautta saattaa tulla päivän aikana puheluita esimerkiksi Risen muilta virkamiehiltä tai tuomioistuimista.

Työpäivän aikana olen monesti tekemisissä muiden Rikosseuraamuslaitoksen yksiköiden kanssa, esimerkiksi yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa selvitämme täytäntöönpanon etenemistä. Haastavissa jutuissa pohdimme yhdessä muiden sihteerien tai notaarien kanssa, miten kyseisiä juttuja voidaan ratkaista.

Liukumilla ja etätyökäytännöillä joustavuutta

Meillä on laaja etätyökäytäntö. Kerran viikossa on oltava toimistolla, mutta muuten voi työskennellä etänä niin paljon kuin haluaa – toisaalta, jos joku haluaa käydä päivittäin toimistolla, niin sekin on täysin mahdollista. Tykkään tehdä itse suurimman osan työpäivistä etänä.

Virka-aikaan eli arkisin klo 8–16.15 välisenä aikana yksikössämme on aina joku henkilö tavoitettavissa – yksikkömme sihteereillä ja notaareilla on vastuuvuorot siitä, kuka on minäkin päivänä tällä välillä tavoitettavissa, mutta muuten työajassa on mahdollisuus liukumiin. Lähtökohtaisesti teen itse normaalia klo 8–16 työpäivää, mutta on kiva, että on mahdollisuus tarvittaessa aloittaa myöhemmin tai lopettaa aikaisemmin. Kuten etätyökäytäntömme, niin myös liukuma tuo vapautta ja helpottaa työn ulkopuolisen elämän suunnittelua.

Työ vaatii paineensietokykyä, tarkkuutta ja it-taitoja

Parhaimmat edellytykset työssä suoriutumiselle antaa korkeakoulututkinto. Lisäksi oikeustieteellisestä lisäkoulutuksesta on etua, sillä tässä työssä olisi hyvä tuntea Suomen rikosprosessi- ja rangaistusjärjestelmä sekä hallintomenettelyn alaan kuuluvaa sääntelyä. Notaarilla tulisi olla myös taitoa tulkita ja soveltaa tehtäväkenttää koskevaa normistoa ihan siinä käytännön työssä. Lisäksi tarvitaan itsenäistä harkintakykyä, sillä vaikka rangaistusaikapäätöksiä tehdään lain mukaan, vastaa notaari päätösten oikeudellisista perusteluista ja yksittäisissä tilanteissa käyttää harkintavaltaa. Notaari myös ottaa vastuun tekemänsä päätöksen oikeellisuudesta.

Työhön kuuluu jonkin verran keskeytyksiä ja työssä joutuu tottumaan siihen, että saattaa ensin tehdä jotakin asiaa ja sitten puhelin soikin tai tulee jokin kiireellinen sähköposti, johon on pakko siirtyä ja jättää aiempi juttu odottamaan. Työ edellyttääkin hyvää paineensietokykyä, tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä.

Lisäksi hyvistä it-taidoista on merkittävää etua, koska työssä käytetään monia eri järjestelmiä. Notaarin olisi hyvä omata muutosvalmiutta ja olla kehitysmyönteinen, sillä yksikössämme halutaan kehittää prosesseja eteenpäin. Ja siitä ei ole toki haittaa, että notaari on sitoutunut Rikosseuraamuslaitoksen arvoihin ja tavoitteisiin.

Mielenkiintoinen ja muuttuva ala

Työssä tulee usein vastaan täysin uudenlaisia tapauksia ja joka päivä oppii jotain uutta. Alalla on viime vuosina ollut useita lainsäädäntömuutoksia, jotka ovat muuttaneet työtämme. Koen alan olevan todella mielenkiintoinen. Haluan myös mainita sen, että yksikössämme on mukavat työkaverit, joiden kanssa voi keskustella työhön liittyvistä asioista matalalla kynnyksellä.

Varjopuoleksi voi lukea, että työpäivää on vaikeaa suunnitella ja ennakoida etukäteen, sillä se voi sisältää lopulta kaikkea muuta kuin mitä aamulla on ajatellut tekevänsä. Lisäksi välillä on toki kiireisempää ja vaikeampia juttuja.

Notaareille riittää töitä myös tulevaisuudessa

Jos rikosseuraamusala ja oikeudellinen asiantuntijatyö kiinnostavat, niin suosittelen ehdottomasti harkitsemaan notaarin tehtävää. Olen viihtynyt työssäni erittäin hyvin – täytäntöönpanoyksikössä meillä on kivaa porukkaa töissä ja olemme lisäksi nykyaikainen ja kehitysmyönteinen yksikkö, jossa voi myös itse kehittyä siinä samalla.

Näen notaarin ammatille olevan kysyntää aina – kyseessä on asiantuntijatyö, jossa ihmistä on aika vaikea korvata, vaikka töitä tehdäänkin digitaalisesti. Rikosseuraamuslaitoksen tuottaman palvelun tarve ei tule poistumaan tulevaisuudessakaan. Työmme on lisäksi kytköksissä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehitykseen – sen vuoksi alan lainsäädäntö voi muuttua ja sen vaikutusten kautta myös oma työmme elää muutosten mukana.

Julkaistu 1.3.2024