Rikosseuraamusesimies Anna Nevalainen: Tehtävänämme on murtaa ennakkoluuloja ja ohjata asiakkaat oikeiden palveluiden ääreen

Työurani Risessä alkoi vuonna 2006 Konnunsuon vankilasta. Olin vieraillut siellä aiemmin SPR:n vapaaehtoistoiminnassa. Asuin Konnunsuon kylässä jo ennen rikosseuraamusuraani, joten vankilan karkailevat lampaat ja lehmät olivat tulleet tutuiksi kylän raitilta.

Anna Ne­va­lai­nen.

Kun vankilan sosiaaliohjaaja jäi virkavapaalle, vankilan johtaja kysyi minua virkavapaan sijaisuuteen. Olin valmistunut sosionomiksi muutamia vuosia aiemmin, ja halusin saada lisää näkökulmia sosiaalialan asiakastyöhön. Siksi minun ei tarvinnut kahta kertaa miettiä vastaustani, ja irtisanouduin silloisesta työstäni.

Sain muutaman kuukauden päästä sosiaaliohjaajan vakinaisen viran, mikä myöhemmin muuttui nimikkeeltään erityisohjaajaksi.

Valitettavasti työt vankilassa jäivät vain muutaman vuoden mittaisiksi, kun vankila lakkautettiin. Virkani siirtyi Lappeenrannan Kriminaalihuoltolaitokselle kriminaalihuoltotyöntekijäksi vuonna 2009. Ehdin olla siis hetken olla töissä ”Krimissä” ennen Rikosseuraamuslaitoksen perustamista vuonna 2010.

Seuraavan kymmenen vuoden ajan tein asiakastyötä nykyisissä yhdyskuntaseuraamustoimistoissa Lappeenrannassa ja Kouvolassa sekä Haminan avovankilassa, kunnes se lakkautettiin.

Esihenkilön on tärkeää olla kiinnostunut sekä työntekijöistä että asiakkaista

Siirtyminen rikosseuraamustyöntekijästä rikosseuraamusesimieheksi tapahtui luontevasti, sillä minulla oli jo valmiiksi tuntemusta työntekijöistä, asiakkaista ja verkostoista. Virkani rikosseuraamusesimiehenä alkoi melko lyhyen pohdinnan jälkeen vuoden 2019 lopussa, kun pitkään virassa ollut edeltäjäni jäi eläkkeelle.

Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tehtävän työn tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan valmiuksia elää rikoksetonta elämää. Asiakas suorittaa rangaistustaan esimerkiksi yhdyskuntapalveluna, valvontarangaistuksena tai hän voi olla ehdonalaisen vapauden valvonnassa.

Me yhdyskuntaseuraamustoimistossa huolehdimme siitä, että tuomion suorittaminen sujuu sovitulla tavalla ja varmistamme, että asiakkaan arjen perusasiat ovat kunnossa.

Yhdyskuntaseuraamustoimiston rikosseuraamusesimiehenä päätehtävänäni on huolehtia asiakastyön ohjauksesta. Vastaan töiden jakamisesta ja pyrin seuraamaan kuormitusta työntekijöiden välillä. Lisäksi teen päätöksiä työntekijöiden esityksistä koskien toimeenpanotyötä.

Teen myös asiakastyötä, ettei tuntuma pääse unohtumaan. Työni liikkuvuuden vuoksi asiakastyö on kohdallani lähinnä lausunto- ja siviiliarviotyötä.

Tärkeintä esihenkilönä on olla työntekijöiden saavutettavissa, ja siksi olen työpäiväni pääsääntöisesti toimistolla joko Kouvolassa tai Lappeenrannassa. Haluan olla läsnä arjessa ja toisinaan harmittaa, että kiire vie läsnäololta aikaa.

Meillä Kouvolan ja Lappeenrannan toimipaikoissa lähes kaikki työntekijät ovat olleet jo pitkään töissä Risessä. Töissä on se jokin ”imu”, mikä on pitänyt ihmiset paikoillaan. Toivon, että työn imu saadaan pidettyä vastakin, ja voisimme ylpeinä kertoa missä työskentelemme.

Haluan saada lisää ymmärrystä sosiaalialan nykytilasta ja oppia johtamistaitoja, minkä vuoksi opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa työn ohessa. Olen tyytyväinen siitä, että työnantaja tukee opiskelua ja henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Yhdyskuntaseuraamustyötä tutuksi verkostoille

Yhdyskuntaseuraamustyössä ei tule toimeen ilman verkostoja. Verkostoissa tehdään moniammatillista yhteistyötä tuomitun asioissa, huolehditaan yhdyskuntapalvelun palvelupaikoista sekä muista asiakkaiden seuraamusten toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Varsinkin viimeaikaisten poikkeusvuosien jälkeen verkostojen elvyttäminen ja uusien luominen on ollut tärkeää.

Olen huomannut, että yhdyskuntaseuraamustyön näkyväksi tekeminen on erittäin tärkeää asiakastyön kannalta. Monilla verkostoilla voi olla ennakkoluuloja rikostaustaisia kohtaan, ja meidän tehtävänämme on murtaa ennakkoluuloja ja ohjata asiakkaat oikeiden palveluiden ääreen. Tämä tekee työstämme merkityksellistä.

Verkostotyön tavoitteena on tehdä työtämme tunnetuksi myös laajemmin, ja olen mukana kehittämässä yksikkömme yhteistyötä oppilaitoksiin ja työmme tunnettuutta yhteistyökumppaneille. Jaamme tietoa perustehtävästämme ja työstämme esimerkiksi kouluvierailuilla, ja kerromme Rikosseuraamuslaitoksen uramahdollisuuksista koulutus- ja rekrytointimessuilla.

Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa, kuten vuosittain järjestettävässä Asunnottomien yössä. Olemme myös läsnä koulun päättäjäistapahtumassa Lappeenrannassa, ja kuuntelemme herkällä korvalla nuorten ajatuksia. Näin annamme panostamme myös ennaltaehkäisevään työhön.

Verkostojen vaaliminen vaatii paljon omaa aktiivisuutta, ja onneksi henkilökunta osallistuu innokkaasti kehittämistyöhön.

Yhdyskuntaseuraamuksissa tuomitulla on mahdollisuus suorittaa rangaistus siviilissä, jolloin pääsemme tukemaan häntä hänen omassa ympäristössään. Yhdyskuntaseuraamustyössä asiakkaan elämänvalinnat tapahtuvat tässä ja nyt, ja vankilan välttäminen motivoi monia muutoksen alkuun. Tämä muodostaa asiakkaan tukemiseen konkreettisen tavoitteen.

Yhdyskuntaseuraamustyössä oleellista on kontrollin ja tuen yhdistäminen, ja ihannetilanteessa sama työntekijä työskentelee asiakkaan kanssa koko prosessin läpi. Työllämme on suuri merkitys yhteiskunnan turvallisuuden kannalta, ja asiakastuntemus on edellytys vaikuttavalle työlle.

Julkaistu 22.3.2023