Rikosseuraamusesimies Juha Kukkonen Keravan vankilasta: Arkipäiväisillä kohtaamisilla luodaan vankilaturvallisuutta

Urani Rikosseuraamuslaitoksessa alkoi niin sanottuna kesävartijana vuonna 1997. Huomasin ilmoituksen vartijakoulutuksesta yhteishakuoppaasta ja tästä innostuneena päätin kysyä töitä lähimmästä vankilasta.

Rikosseuraamusala tuntui kiinnostavalta, koska jotenkin tunnistin itsessäni ominaisuuksia, joita ajattelin alalla tarvittavan. Minulla oli myös tuttuja, jotka työskentelivät alalla.

Rikosseuraamusesimies Juha Kukkonen.

Opintopolku vei perustutkinnolta ylempään ammattikorkeatutkintoon

Suoritettuani noin vuoden mittaisen vartijan perustutkinnon sain vakituisen vartijan viran Keravan nuorisovankilasta. Toimin vartijana erilaisissa tehtävissä muutaman vuoden, kunnes tulin valituksi niin sanotulle ylivartijakurssille, eli vankeinhoitotutkinnolle. Kurssi päättyi 2005, minkä jälkeen olen toiminut esimiestehtävissä.

Sittemmin olen suorittanut sekä rikosseuraamusalan AMK-tutkinnon että sosiaali- ja rikosseuraamusalan YAMK-tutkinnon. Vankeinhoitotutkinto vastasi mielestäni parhaiten suoraan vankilassa toimivan esimiehen tehtäväkentän vaatimuksia, kun taas YAMK-koulutuksesta olen saanut osaamista erityisesti johtamiseen ja kehittämiseen.

Esimiestyötä Suomen suurimmassa avovankilassa

Tällä hetkellä työskentelen Keravan vankilassa rikosseuraamusesimiehenä, jossa tehtävänäni on osaltani vastata vankilan turvallisuusasioista, osastojeni vankien rangaistusajan suunnitelman hallinnasta ja seurannasta. Lisäksi toimin lähiesimiehenä muun muassa vartijoille.

Työpäivä koostuu isolta osin vankien erilaisten lupa-asioiden käsittelystä sekä esimiestyöstä. Työssäni vaaditaan lain ja muiden säädösten tuntemusta samoin kuin eri prosessien käytännön osaamista. Sekä sitä, että osaa soveltaa niitä käytännössä.

Keravan vankila on Suomen suurin avovankila. Meillä on vankipaikkoja 136 vangille. Risen tehtävänä on laittaa tuomiot täytäntöön turvallisesti ja tukea vankia asteittain kohti avoimempia olosuhteita. Avolaitos on tästä näkökulmasta luonnollinen jatkumo suljetulle vankilalle. Osalle vangeista avolaitosolosuhteissa oleminen tuottaa vaikeuksia, mutta suurin osa suorittaa tuomionsa siirtymättä avolaitoksesta suljettuun vankilaan.

Hyvässä työyhteisössä erilaisuus on valttia

Onnistunut työpäivä koostuu yleensä pienistä etapeista. Esimerkiksi, kun saa jonkun tietyn tehtäväkokonaisuuden tehtyä tai työyhteisössä onnistutaan jonkin asian hoitamisessa. Esimerkkinä tällaisesta voisin mainita uusien vankilarakennusten käyttöönoton vuonna 2020. Tällöin suunnittelimme noin 90 vangin muuton käytännöt ja aikataulut. Samoin uuden vankilan toimintojen suunnittelu ja käyttöönotto on ollut iso kokonaisuus, jota piti hallita muun työn ohella.

Hyvät työkaverit ja työyhteisö tukevat työssä jaksamista ja tekee työstä mielekästä. On eduksi, jos työyhteisö koostuu eri ikäisistä ja -taustaisista ihmisistä. Erilaisuus tuo työyhteisöön ja asioihin eri näkö- ja lähestymiskulmia.

Vankilatyö on ihmissuhdetyötä vaativien ihmisten kanssa. Työssä pärjää mielestäni tavallinen henkilö, jolla on hyvä paineensietokyky, normaalit ihmissuhdetaidot ja taito sekä keinot palautua työn kuormituksesta. Meillä Keravan vankilassa nämä asiat ovat kohdallaan. Meillä on osaavaa porukkaa, toimiva työyhteisö ja hyvä henki.

Keravan vankilassa työyhteisö on toimiva ja aikaansaava. Keravan vankilan historia nuorisovankilana ja sieltä omaksuttu lähityömäinen toimintamalli on juuri sitä, mitä Rikosseuraamuslaitos haluaa muissakin laitoksissa toteutettavan. Arkipäiväinen rento ja asiallinen ihmisen kohtaaminen luo vankilaan turvallisuutta sekä edesauttaa vankia rikoksista irtautumisessa.

25 vuotta vankilatyötä takana ja monta hyvää edessä

Koen, että työni on merkityksellistä yhteiskunnan turvallisuuden kannalta. Tiivistettynä Rise turvaa yhteiskuntaa laittamalla tuomiot täytäntöön sekä koettamalla vaikuttaa tuomion aikana rikoksen tekijään niin, ettei hän enää syyllistyisi rikoksiin.

Aloitin vankilauran avoimin mielin enkä koe, että juuri mikään olisi yllättänyt. Tosin työnantajan koulutusmyönteisyys tuli yllätyksenä. Esimerkiksi vankeinhoitotutkinnon suorittaminen oli palkallista, samoin AMK- ja YAMK-tutkintoihin on saanut joustoa työvuoroissa sekä opintovapaissa.

Kiinnostukseni alaa kohtaa on pysynyt ennallaan ja näen, että viiden vuoden päässä tästä työskentelen alalla edelleen. Olen avoin tehtävän ja toimipaikan suhteen, jos jotain mielenkiintoista tulee vastaan.

Kerron työstäni myös Twitterissä profiilissani Rikosseuraamusesimies, @vankila_rse (Twitter).

Julkaistu 1.6.2022