Tukipartio-ohjaaja Sinikka Turunen: Ajamme pitkänkin matkan, kun tuemme asiakasta muutoksessa

Ensikosketukseni rikosseuraamusalalle tapahtui sosionomikoulutukseni (AMK) myötä päästessäni harjoitteluun silloiseen Rovaniemen yhdyskuntaseuraamus-toimistoon. Harjoittelupaikka valikoitui opinnäytetyön aiheen kautta, jossa yhdessä ystäväni kanssa kartoitimme sosionomien osaamista rikosseuraamusalalla Sosiopolis-hankkeessa.

Sinikka Turunen.

Harjoitteluni aikana Rovaniemellä ei vielä ollut omaa tukipartiota, vaan koko Lapin alueesta vastasi Oulun tukipartio. Kun sain kuulla ohjaajaltani Rovaniemelle tulevasta omasta tukipartiosta ja tarkemmin työn sisällöstä, muistan todenneeni ääneen: ”Se on sitten minun työni!”.

Ja niin kävikin, että pääsin vakituiseen virkaan tukipartio-ohjaajaksi. Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiomuutoksen myötä työpaikkana on nykyisin Lapin yhdyskuntaseuraamustoimisto, Rovaniemen toimipaikka.

Erilainen työkokemus kerryttää ammatillista osaamista

Tukipartio-ohjaajan työssä ovat läsnä tuki ja kontrolli. Olen aikaisemmin työskennellyt ikääntyneiden ihmisten mielenterveyden ongelmien parissa psykogeriatrian alalla, joten tuen ja kontrollin yhdistäminen ei ole minulle vierasta.

Olen kartuttanut arvokasta oppia myös vankilatyöstä, kun työskentelin osan viikkoa erityisohjaajana Ylitornion vankilassa työsuhteeni alussa. Olen tehnyt myös puolen vuoden ajan rikosseuraamustyöntekijän töitä Rovaniemen yhdyskuntaseuraamustoimistolla.

Näiden työkokemusten myötä koen saaneeni lisää työkaluja työhöni. Olen esimerkiksi pystynyt neuvomaan asiakkaita eri tavalla, sillä valmistelin koevapauksia vankilalla ja toimistolla työskennellessä näin asiakkaan polun seuraamusselvitysvaiheesta vapautumiseen saakka.

Monialaista yhteistyötä asiakkaan asioiden eteen

Päivät alkavat tavallisesti toimistolta, ja meillä alustavasti on tiedossa, mihin auto suuntaa minäkin päivänä. Toimistolla tehdään paperityöt, suunnittelu ja käydään mahdolliset koulutukset. Valtaosa työajasta menee kuitenkin valvottua koevapautta tai valvontarangaistusta suorittavien asiakkaiden tapaamisissa.

Yksintyöskentelyä ei työssä juurikaan ole, vaan asiakastapaamiset hoidetaan työparin kanssa. Menemme yleensä ilman ennakkoilmoitusta sinne, missä asiakkaat sattuvat sillä hetkellä olemaan sähköisen valvonnan järjestelmän kertoman sijainnin perusteella.

Päihdevalvonta on olennainen osa työnkuvaa, mutta tarjoamme asiakkaalle tukea muillakin tavoilla. Teemme tiivistä yhteistyötä vankiloiden ja oman yksikkömme henkilökunnan kanssa. Jos emme tiedä vastausta johonkin kysymykseen, osaavat rikosseuraamustyöntekijämme usein auttaa. Yhteistyö myös järjestöjen kanssa esimerkiksi toimintavelvollisuuspaikkoihin ja päihdepalveluihin liittyvissä asioissa on tärkeää.

Työpäivät edellyttävät tiettyä henkistä joustavuutta ja kalenterilta riittävää väljyyttä. Päivän suunnitelmat voivat mennä uusiksi lyhyelläkin varoitusajalla.

Vuorovaikutus ja turvallisuus työn ytimessä

Vuorovaikutustaidot ovat työssä avainasemassa, ja jo ensikohtaamisessa aloitamme tutustumisen keskustelemalla. Haastavilta tilanteilta ei voi kuitenkaan täysin välttyä. Työssä vaaditaan lain ja muiden säädösten tuntemusta, jotta toimintamme edellytyksenä olevat läpinäkyvyyden ja lainmukaisuuden periaatteet toteutuvat.

Täytäntöönpanon on oltava turvallista meille työntekijöille, asiakkaalle ja koko yhteiskunnalle. Työssämme emme voi koskaan tietää etukäteen, millaiset olosuhteet meitä on vastassa asiakastapaamisilla. Siksi koen tärkeäksi, että me tukipartio-ohjaajat pidämme osaamisemme voimankäytöstä ajan tasalla.

Tukipartio suuntaa sinne, missä asiakas on

Lapin erityispiirteet tulevat esille välimatkoissa. Asiakkaamme ovat etäisyyksiltään kaukana toisistaan ja partiomme työskentelyalue on laaja. Ajokilometrejä tulee päivässä 300–400, joskus ajellaan jopa 600–700 kilometrin matkoja päivän aikana. Tapanani on ollut sanoa, että tätä työtä ei voi tehdä, jos ei tykkää istua autossa. Työn oheisetuna on auton ikkunasta avautuva näkymä, sillä täällä Lapissa maisemat ovat todella kauniita, oli vuodenaika mikä tahansa.

Liikkuessamme ympäri pitäjiä tulee aika ajoin tavanneeksi entisiä asiakkaita. Tapanani on ollut varmistaa aina ennen täytäntöönpanon loppumista, voidaanko tervehtiä, jos satutaan kylillä kohtaamaan. Pääsääntöisesti lupa tervehtimiseen on saatu. Onnistumisen tunne työssä tulee siitä, kun asiakkaat ovat päässeet elämässään eteenpäin eivätkä ole enää palanneet asiakkaiksemme.


Julkaistu 26.5.2023