Laillisuusvalvonta ja säännökset

Laillisuusvalvonnalla tarkoitetaan menettelyjä, joilla valvotaan säädösten ja hyvän hallinnon toteutumista viranomaisen toiminnassa. Laillisuusvalvonta voi myös osaltaan estää ennalta virheellisiä menettelytapoja. Rikosseuraamuslaitoksen sisäinen laillisuusvalvonta kohdistuu vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden oikeuksien toteutumisen ja kohtelun valvontaan.

Laillisuusvalvonnan keskeisiä toimintamuotoja ovat hallintokanteluiden käsittely ja laillisuusvalvontatarkastukset. Laillisuusvalvontatehtäviin kuuluu myös oikaisuvaatimusten ja eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntojen käsittely sekä vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen omavalvonnan koordinointi.

Laadimme vuosittain laillisuusvalvontasuunnitelman, jossa määritellään toiminnan vuosittaiset painopisteet, laillisuusvalvontatarkastusten kohteet ja muut ajankohtaiset laillisuusasiat. Laillisuusvalvonnan raportissa kuvataan laillisuusvalvontasuunnitelman toteutuminen ja keskeiset laillisuusvalvontahavainnot.


Lue lisää:

Lait ja asetukset
Määräykset ja ohjeet
Laillisuusvalvonnan tarkastukset
Kansainväliset sopimukset
Kantelut


Julkaistu 31.8.2022