Turvallisuus

Turvallisuus on yksi Rikosseuraamuslaitoksen strategian neljästä arvosta. Se koskee kaikkia ja on perustana kaikessa toiminnassamme. Turvallisuus perustuu henkilökunnan ammattitaitoon, dynaamiseen turvallisuuteen, teknisten turvajärjestelmien tukeen ja suunnitelmalliseen toimintaan.

Vangin ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaan (jäljempänä asiakkaan) tuntemus on toiminnassamme yksi turvallisuuden perusta. Asiakkaan tuntemuksessa keskeisimpiä tiedon lähteitä ovat asiakas itse sekä henkilökunnan ja yhteistyötahojen hänestä tekemät havainnot ja arviot. Asiakkaan tuntemuksessa keskeisenä tekijänä on dynaaminen turvallisuus.

Dynaamisessa turvallisuuskäsityksessä turvallisuus nähdään kaikkia koskevana ja kaikkeen liittyvänä ajattelutapana. Siinä korostuu vuorovaikutuksen, läsnäolon ja havainnoinnin merkitys. Dynaaminen turvallisuus tarkoittaa työskentelymenetelmää, jonka avulla henkilökunta asettaa etusijalle vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden kanssa tapahtuvan päivittäisen kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen aloittamisen ja ylläpitämisen. Tätä kutsutaan lähityöksi. Dynaaminen turvallisuus perustuu korkeaan ammattietiikkaan ja sillä pyritään takaamaan hyvä järjestys, kuntoutuminen ja vapauteen valmistautuminen.

Rikosten estäminen rangaistusaikana on yksi vankeuden täytäntöönpanon tavoitteista. Tätä tavoitetta tuetaan dynaamisen turvallisuuden keinoin, teknisillä valvonta- ja turvajärjestelmillä ja yhteistyöllä viranomaisten ja muiden sidosryhmäyhteistyökumppaneiden kanssa.

Teknisiä valvonta- ja turvajärjestelmiä on käytössä laajasti kaikissa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä.

Lisäksi kaikissa suljetuissa vankiloissa ja Keravan avolaitoksessa on huumausaineiden ja muiden kiellettyjen esineiden etsintään koulutettuja vankilakoiria. Koiratoiminnalla on merkittävä tehtävä vankiloiden tarkastustoiminnassa ja rikollisuuden ennaltaehkäisyssä.


Lue lisää:

Päihdevalvonta
Kurinpitorangaistus
Turvaamistoimenpiteet
Karkaamiset ja luvatta poistumiset
Vankilakoirat
Vankilarikollisuuden torjunta

Julkaistu 31.8.2022