Tiedotusvälineille

Rikosseuraamuslaitoksen viestintä

Rikosseuraamuslaitoksen viestintä vastaa alan aineisto-, esite-, julkaisu- ja tietopyyntöihin.

Viestintäpäällikkö Päivi Kaikkonen
puh. 029 56 88570

Erityisasiantuntija (viestintä) Marianna Järvinen
puh. 029 56 88431

Erityisasiantuntija (viestintä) Kirsi Suojoki
puh. 029 56 88557

Erityisasiantuntija (viestintä) Pihla Pitkänen
puh. 029 56 88440

Erityisasiantuntija (viestintä) Katja Mäkelä
puh. 029 56 81121

Erityisasiantuntija (viestintä) Leena Vänni
puh. 029 56 88475

Asiantuntija (viestintä) Jaana Kaivola
puh. 029 56 88574

Asiantuntija (viestintä) Sara Kuokkanen
puh. 029 56 88457

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Asiantuntijoiden haastattelut

Ota yhteyttä suoraan asianomaisen vastuualueen johtajaan tai yksikönpäällikköön:

Rikosseuraamuslaitoksen vastuualueet ja yksikönpäälliköt

Haastattelu- ja kuvausluvat vankilaan

Haastattelutilanteet edellyttävät aina paitsi vangin kirjallista suostumusta myös puoltoa vankilan yksikönpäälliköltä. Yksikköjen päälliköiden puhelinnumerot löytyvät vankiloiden yhteystiedoista .

Kirjallisella sopimuksella varmistetaan, että haastateltavan ja hänen lähipiirinsä oikeusturva toteutuu mahdollisimman hyvin sekä haastattelutilanteessa että sen jälkeen. Vangin suostumuksen hankkii vankila.

Kirjallisen kuvausluvan myöntää yksikönpäällikkö. Luvasta käy ilmi kuvaustarkoitus ja aika sekä vankilan kuvaustilanteelle asettamat reunaehdot.

Kuvaustilanteissa tulee huolehtia siitä, että kukaan kuvissa mahdollisesti näkyvä, kuvaustilanteeseen liittymätön henkilö ei ole tunnistettavissa. Tämä pätee niin vankeihin kuin henkilökuntaan.

Kuvaustilanteissa ei saa kuvata laitoksen turvallisuustekniikkaa tai muita rakennusteknisiä yksityiskohtia.

Saapuminen vankilaan

Vankilaan saapumisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin ennakkoon. Vierailijatiedot, eli nimi ja syntymäaika toimitetaan vierailun puoltajalle, joka toimittaa tiedot portille. Saapumisen yhteydessä tulijoiden henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Saapumiseen on hyvä varata aikaa, sillä turvatarkastus saattaa tulijan varustemäärästä riippuen kestää hetken.

Varsinkin suljetussa laitoksessa vierailtaessa tulee huomioida, että kännykät ja muut viestintävälineet on turvallisuussyistä jätettävä tavaransäilytykseen vierailun ajaksi.

Mikäli vierailu edellyttää normaalista poikkeavaa varustusta tai se tapahtuu normaalien vierailuaikojen ulkopuolella, tulee mahdollisista poikkeusluvista ja -järjestelyistä neuvotella yksikönpäällikön kanssa etukäteen.

Yhteystiedot:

Rikosseuraamuslaitos

Viestintäyksikkö
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
p. 029 56 88500
viestinta.rise(at)om.fi

Kansainvälisiä vierailuja ja ulkomaista mediaa koskevat ohjeet löytyvät englanninkieliseltä sivulta .

Julkaistu 29.12.2023