Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä työliivissään seisoo muuria vasten. Liivin selkämyksessä lukee Rikosseuraamuslaitos.

Val­men­nam­me ri­kok­set­to­maan elä­mään

Tur­val­li­ses­ti koh­ti avoi­mem­paa täy­tän­töön­pa­noa
Tu­tus­tu Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­seen
Vir­ka­pu­kui­sen hen­ki­lön vyö­hön on kiin­ni­tet­ty ra­dio­pu­he­lin ja hän pi­te­lee kä­des­sään ket­jun pääs­sä ole­vaa avain­nip­pua.

#Töis­sä­Ri­ses­sä

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos työ­paik­ka­na, avoi­met työ­pai­kat, ura­ta­ri­nat
Töi­hin Ri­seen

Ke­sä­töihin
vankilaan?

Hae ke­sä­var­ti­jak­si
Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­seen!
Haku käyn­nis­sä
Virka-asuinen henkilö puhuu radiopuhelimeen.

Opis­ke­le var­ti­jak­si

Ri­kos­seu­raa­musa­lan kou­lu­tus­kes­kus (RSKK) on ai­noa van­ki­loi­den val­von­nan ja oh­jauk­sen teh­tä­viin kou­lut­ta­va op­pi­lai­tos Suo­mes­sa.
Seuraava haku syksyllä 2023
Vi­deol­la ker­ro­taan Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen ar­vois­ta ja ta­voit­teis­ta.