Kansainväliset siirrot

Tuo­mi­tul­la on tietyin ehdoin mah­dol­li­suus suo­rit­taa van­keus­ran­gais­tus ko­ti­maas­saan. Myös osa yh­dys­kun­ta­seuraamuksista on mahdollista siirtää täy­tän­töön­pan­ta­vak­si tietyin ehdoin toi­ses­sa poh­jois­maas­sa tai EU-maassa.

Vankeusrangaistuksen siirto ulkomaille
Yhdyskuntaseuraamuksen siirto ulkomaille


Julkaistu 5.5.2023