Ojoisten vankila

Ojoisten osasto on avolaitos, jossa on 50 vankipaikkaa miesvangeille.

Käyntiosoite: Tampereentie 29 13600 Hämeenlinna,
Postiosoite: PL 845, 13501 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 81770 (toimisto)
Faksi: 029 56 81771
Sähköposti: ojoinen.vankila(a)om.fi

Vankisähköposti: vankiposti.vanaja(at)om.fi
Ohje vankisähköpostin käytöstä . Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.

Yksikönpäällikkö Tuomo Kärjenmäki, puh. 029 56 81512, 050 564 6571
Apulaisjohtaja Esa Suoranta, puh. 029 56 84032, 050 564 5121

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)om.fi

Ajo-ohje

Ojoisten vankila sijaitsee Hämeenlinnan keskustan läheisyydessä, lähellä Hämeen linnaa ja linnan kasarmirakennuksia Tampereentien ja Helsinki -Tampere moottoritien välissä, Ojoisten kaupunginosassa.

Toiminnot

Ojoisten vankilassa rangaistusta suorittavat vangit tekevät pääasiassa erilaisia rakennusalan ja luonnonhoitotöitä julkisyhteisöille, kunnille ja valtion eri laitoksille Hämeenlinnassa ja lähikunnissa. Vankilassa järjestetään vapauteen valmentavaa, lyhytkurssimuotoista sekä yksilö- ja ryhmäohjaukseen pohjautuvaa kuntouttavaa toimintaa

Tietyin edellytyksin ja anomuksen perusteella vangin on mahdollista osastoilta käsin käydä laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskella jossakin oppilaitoksessa.

Vierailut vankilassa

Ojoisten vankilan vierailuajat ovat lauantai ja sunnuntai, klo 12.00–14.00 välisenä aikana. Vierailun kesto on enimmillään 2 tuntia. Tapaaminen tulee varata ennakolta. Vangin tulee ilmoittaa tapaajansa ja tapaamispäivä osaston päivystykseen. Ilmoittaminen tulee tehdä aina kunkin viikon torstaihin klo 16.00 mennessä. Vain vangin ilmoittamat tapaajat pääsevät tapaamiseen.

Tapaamistilat ovat esteettömät. Liikkumisesteisille tapaajille on varattu pysäköintipaikkoja tapaamistilan läheisyydessä. Liikuntaesteisen ilmoittautuminen tapahtuu puhelimitse vankilan päivystykseen 0295681770, jonka jälkeen henkilökunta tulee osoittamaan soveltuvan pysäköintipaikan ja tarkastamaan henkilöllisyyden.

Julkaistu 22.3.2024