Vanajan vankila

Vanajan osasto on valtakunnallisesti naisvangeille tarkoitettu avolaitos. Osastolla on vankipaikkoja 60. Lastensuojelulain muutoksen myötä Vanajan osastolle perustettiin 10-paikkainen perheosasto vuonna 2010.

Käyntiosoite: Ylänneentie 26 13430 Hämeenlinna
Postiosoite: PL 845, 13501 Hämeenlinna
Puhelin: 029 5681701
Faksi: 029 5681715
Sähköposti: vanaja.vankila(a)om.fi

Vankisähköposti: vankiposti.vanaja(at)om.fi
Ohje vankisähköpostin käytöstä . Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.

Yksikönpäällikkö Johanna Erholtz, puh. 050 324 3699
Apulaisjohtaja Tuija Muurinen, puh. 050 573 2167

Ajo-ohje

Hämeenlinnasta vanhaa Helsingintietä (tie nro130) etelään noin 5 km, risteys vasemmalle Miemalaan, josta Vanajan osastolle on noin 3 km. Helsingistä moottoritieltä noin 15 km ennen Hämeenlinnaa kääntyminen oikealle Turenkiin, josta rampista ylös vanhalle Helsingintielle (tie nro130) ja edelleen Hämeenlinnan suuntaan, kunnes risteys oikealle Rastila ja lähes välittömästi vasemmalle Miemala, josta Vanajalle noin 500 m. Turusta ja Lahdesta kuten ensimmäinen ohje Hämeenlinnasta.

Henkilöstö

Vanajan vankilassa työskentelee yhteensä noin 35 henkilöä.

Hämeen hallintotiimi vastaa erilaisista hallinnon asioiden käytännön toteutuksesta Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloiden sekä Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston Hämeenlinnan ja Lahden toimipaikkojen osalta.

Vanajan osastolla työskentelee hallintotiimin virastosihteeri Jenni Sääski, puh. 050 373 5120 ja hän vastaa vankien palkka-asioista ja rahaliikenteestä.

Toiminnot

Työtoiminnassa Vanajan osastolla avolaitostyötä tehdään ompelimossa, kiinteistönhoitotehtävissä, keittiöllä ja osaston ulkopuolella erilaisissa töissä julkisyhteisöille, kunnille ja valtion eri laitoksille Hämeenlinnassa ja lähikunnissa.

Alihankintatyö, ammattityönä, ulkopuolisille yrityksille on ollut moninaista ja lisääntyvää.

Vanajan vankilan Vanajan osastolla voi osallistua erilaisiin elämänhallintataitoja kasvattaviin toimintoihin ja ohjelmiin sekä kuntoutua päihderiippuvuudesta yksilö- ja ryhmätoimintana toteutettavien päihteettömyyteen tähtäävien elämäntapamuutosten tiedostamisen kautta.

Tietyin edellytyksin ja anomuksen perusteella vangin on mahdollista osastoilta käsin käydä laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskella jossakin oppilaitoksessa.

Vierailut vankilassa

Vanajan vankilan vierailuajat ovat lauantai ja sunnuntai, klo 10.00 - 14.00. Vierailun kesto on enimmillään 2 tuntia. Tapaaminen tulee varata ennakolta. Vangin tulee ilmoittaa tapaajansa ja tapaamispäivä osaston päivystykseen. Ilmoittaminen tulee tehdä aina kunkin viikon torstaihin klo 12.00 mennessä. Vain vangin ilmoittamat tapaajat pääsevät tapaamiseen.

Historia

Vanajan osasto on perustettu vuonna 1994 ja toimi suljettuna osastona vuoteen 1995. Vanajan osastolla vankipaikkoja oli 28, jotka jakautuivat miesten ja naisten kesken tasan. Järvenpään avovankilan toimintojen siirryttyä Vanajan osastoon nousi paikkaluku 38, joista miehille paikkoja jäi 8.

Vuoteen 2006 saakka Vanajan osasto ja Ojoisten työsiirtola ovat toimineet hallinnollisesti Hämeenlinnan vankilan alaisuudessa. Itsenäiseksi laitokseksi Vanajan vankila perustettiin 1.10.2006 ja siihen kuuluu kaksi osastoa, Vanajan ja Ojoisten osastot. Vantajan ja Ojoisten vankilat eriytyivät 1.9.2022 erillisiksi yksiköiksi.

Järjestyssääntö

Vanajan vankilan järjestyssääntö 2.12.2019 (pdf, 1.0 Mt)


Julkaistu 17.1.2023