Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok

Serien Statistik från Brottspåföljdsmyndigheten utkommer årligen i tryckt form på finska och i nätversion på finska och svenska och engelska (2011–).

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2022 ISSN 2242-8283 (nätpublikation) [pdf, 1.0 Mt]

Brottspåföljdsmyndighetens statistiska årsbok 2021 ISSN 2242-8283 (nätpublikation) [pdf, 1.2 MB]


Statistiska information finns också här .

Publicerad 21.6.2023