Kontaktinformation

Är det något du vill fråga när det gäller ditt straff eller hur du ska avtjäna det, kontakta gärna din loka samhällspåföljdsbyrå eller respektive förläggningsfängelse.

Kontaktuppgifterna till fängelserna och samhällspåföljdsbyråerna finns på deras respektive webbplatser.

Brottspåföljdsmyndigheten

Telefon och fax

Tfn +358 29 56 88500 (växel)
Fax +358 29 56 65440

Postadress och besöksadress

Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors

Registratorskontor

Tfn +358 29 56 88588
Fax +358 29 56 65440
kirjaamo.rise(at)om.fi

E-Post

Officiell e-postadress: kirjaamo.rise(at)om.fi
Tjänstemäns e-postadresser: forstanamn.efternamn(at)om.fi

Brottspåföljdsmyndighetens adress för elektronisk fakturering

Instruktioner och nätfaktureringsadresser

Brottspåföljdsmyndighetens ledning

Generaldirektör för Brottspåföljdsmyndigheten Anna Arola-Järvi
Ansvarsområdet för utveckling och styrning: Direktör Pauli Nieminen
Ansvarsområdet för klientprocesser: Direktör Marko Hokkanen
Ansvarsområdet för förvaltning och stödtjänster: Direktör Teijo Mustonen
Ansvarsområdet för operativ verksamhet: Direktör Riitta Kari

Ledningens kontaktinformation

Andra kontaktuppgifterna

Kontaktinformation till medierna

Brottspåföljdscentraler

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (rskk.fi)

Registeruppgiftsansvarig

Publicerad 1.9.2023