Bestämmelser om disciplinstraff, anvisningar (dnr 3/004/2014), 4.6.2014, uppdaterade 26.4.2016

Publicerad 22.7.2020