Fångarnas anstaltsklädsel(dnr 1/004/2016), föreskrift 15.3.2016

Publicerad 22.7.2020