Töissä vankilassa

Vankilan työntekijät huolehtivat vankilan järjestyksestä ja turvallisuudesta, luovat edellytyksiä vangin kuntoutumiselle ja tukevat vankia rikoksettomaan elämään.

Vartijoilla on keskeinen rooli vankilan turvallisuudesta huolehtimisessa, ja he myös valvovat vankilan järjestystä vuorokauden ympäri. Vartijoiden rinnalla vankilassa työskentelee muun muassa rikosseuraamustyöntekijöitä, ohjaajia ja rikosseuraamusesimiehiä.

Virkatehtävästä riippumatta vankilan työntekijöiltä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimitaitoja. Turvallinen työskentely rikoksista tuomittujen kanssa vaatii valppautta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Empatia ja jämäkkyys ovat tärkeitä työkaluja vankilan arjessa.

Vartijan tehtävässä tarvitaan rikosseuraamusalan ammattitutkintoa tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Rikosseuraamusesimiehen, rikosseuraamustyöntekijän, erityisohjaajan ja ohjaajan koulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

‍Moni tietää, mikä vankila on, mutta harva tietää, miten monipuolista työtä muurien sisällä tehdään.

Lue lisää:
Palkkaus
Vankiloiden yhteystiedot

Julkaistu 27.1.2023