Kylmäkosken vankila

Kylmäkosken vankila on 113-paikkainen suljettu laitos, jossa rangaistuistaan suorittavat pirkanmaalaiset vankeus-, tutkinta- ja sakkovangit. Keskivankiluku vuonna 2018 oli 125. Kylmäkosken vankila sijaitsee Akaan kunnassa Tampere-Turku-tien varressa. Linja-autoyhteys Tampereelta, poistumispysäkki Kylmäkosken ensimmäisen liittymän kohdalla.

Käyntiosoite: Vanhamaantie 26, 37911 Akaa
Postiosoite: PL 101, 37911 Akaa
Vankipostiosoite: PL 102, 37911 Akaa
Puhelin: 029 56 83500 Faksi: 029 56 83501
Sähköposti: kylmakoski.vankila(at)om.fi

Vankisähköposti: vankiposti.kylmakoski(at)om.fi
Ohje vankisähköpostin käytöstä . Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.

Yksikönpäällikkö Harri Rämö, puh. 029 56 83600
Apulaisjohtaja Juha Eriksson, puh. 029 56 83580
Apulaisjohtaja Satu Sillanmäki, puh. 029 56 83524

Henkilöstö ja toiminnot

Kylmäkosken vankilassa työskentelee noin 85 henkilöä.

Työtoiminta on painottunut kevyeen alihankintatyöhön. Työliikerakennuksessa on tarjolla puolustusvoimain puhtaan pyykin järjestely- ja viikkaustyötä, tiivisteiden viimeistelytyötä, pientarvikkeiden pakkaustyötä, ravikärryjen pyörien kokoonpanotyötä, kirjansidontatyötä, korujen valmistustyötä, matonkudontatyötä ja keskusvankivaatevaraston varastotyötä.

Osastoilla on tarjolla järjestely- ja puhtaanapitotyötä vankiosastojen puhdistajien, vastaanoton puhdistajien ja muiden vankitilojen puhdistajien työnä, tiskaustyötä vankilan keittiöllä ja tiivisteiden viimeistelytyötä ja pientarvikkeiden pakkaustyötä sekä sellityönä että työpajatyönä.

Vangeille järjestetään erilaista koulutusta, jonka lähtökohtana on henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Rikollista elämäntapaa pyritään kääntämään normaalimmaksi erilaisten toimintaohjelmien ja kurssien avulla. Lisäksi vankilassa on kahdeksanpaikkainen päihdekuntoutusosasto, jossa vankia tuetaan päihteettömään elämään ja autetaan kuntoutumissuunnitelmien laatimisessa.

Vierailut vankilassa

Vierailuajat ovat lauantaina ja sunnuntaina klo 11.00–14.45. Arkipyhien vierailuajat kannattaa tarkistaa vierailuaikaa varattaessa.

Oikeusturvasyistä vierailuaikojen varaukset tehdään vain vangin ilmoituksen perusteella.

Videopuhelut vangin kanssa

Kylmäkosken vankilassa videopuhelut toteutetaan VideoVisit-palvelun avulla. Vangit hakevat lupaa vankilalta ja ilmoittavat läheisilleen vankilan määrittelemän ajankohdan, jolloin läheinen soittaa vangille. Muina ajankohtina kuin vankilan ilmoittamina ajankohtina vangille ei voi soittaa videopuhelua. Läheisen on syytä lukea tarkkaan alla oleva VideoVisit-palvelun käyttöohje ja noudattaa sitä.

Ohje_laheisille_videopuheluun_vangin_kanssa_2022_-_ei_saavutettava.pdf [pdf, 590.3 kt]

Ohje videopuhelun toimimisen testaamiseen - ei saavutettava [pdf, 219.9 kt]

Historiaa

Eduskunnan päätöksellä 1.1.1993 Kylmäkosken kuntaan perustettiin Hämeen lääninvankila, joka alkoi toimia itsenäisenä laitoksena 1.3.1993. Aikaisemmin laitos oli osa Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilaa. Laitos rakennettiin vastaamaan Hämeen alueen tutkintavankien säilyttämisestä. Kylmäkosken vankilan alaisuuteen ovat aiemmin kuuluneet myös lakkautetut Pirkkalan työsiirtola ja Toijalan yövankilaosasto. Vanha vankila toimii nykyään vankilamuseona.

Alun perin Hämeen lääninvankila perustettiin tutkintavankilaksi, jonka tavoitteena oli tutkintavankien ja sakkovankien säilyttäminen. Vankisijoittelua muutettiin vuonna 2000 ja vankilaan alettiin enenevässä määrin sijoittaa myös vankeusvankeja.

Järjestyssääntö

Kylmäkosken vankilan järjestyssääntö 2.12.2019 [pdf, 115.1 kB]

Tulo-opas

Kylmäkosken vankilan tulo-opas 2020 [pdf, 217.2 kB]

Julkaistu 10.10.2023