Mikkelin vankila

Mikkelin vankila on 110-paikkainen suljettu laitos. Vankila sijaitsee aivan Mikkelin keskustassa. Yleisillä kulkuneuvoilla saapuvilla on pääteasemilta lyhyt kävelymatka vankilalle.

Käyntiosoite: Päiviönkatu 1, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 23, 50101 Mikkeli
Puhelin: 029 56 85500
Faksi: 029 56 85501
Sähköposti: mikkeli.vankila(at)om.fi

Vankisähköposti: vankiposti.mikkeli(at)om.fi
Ohje vankisähköpostin käytöstä . Viestiä ei käsitellä, jos se ei ole ohjeen mukainen.

Yksikönpäällikkö Tarja Väisänen, puh. 029 56 85816, 0500 502 894
Apulaisjohtaja (turvallisuus) Arto Räsänen, puh. 029 56 85524, 050 596 3543
Apulaisjohtaja Sari Kosonen, puh. 029 56 85109, 050 439 6357

Puuseppäosaston tuotteita koskevat tiedustelut ja tilaukset: janne.lokka(at)om.fi, puh. 050 342 6779

Yleistä

Mikkelin vankila huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanosta Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuksissa syytettyjen osalta. Vankilan tehtävänä on myös vankeusrangaistusten ja sakonmuuntorangaistusten täytäntöönpano. Lisäksi vankila huolehtii vanginkuljetuksesta Kaakkois-Suomen alueella.

Vankilassa on mahdollisuus suorittaa kesken jäänyttä peruskoulua ja lukio-opintoja sekä ammatillisen perustutkinnon osia näyttöinä, puuteollisuuden perustutkintoon ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkintoon.

Mikkelin vankilassa käytetään rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavia motivointi- ja vaikuttavuusohjelmia (Suuttumuksen hallinta, Väkevä, Move!, Uusi suunta) ja erilaisia päihdetyön kuntoutus- ja motivointiohjelmia (VKM, Kalterit taakse, Retkahduksen käsittely, Antiriippuvuudet). Lisäksi järjestetään isyyteen ja miehyyteen liittyviä ryhmiä ja Lapset puheeksi –keskusteluja. Vapaa-ajan toimintoina on tarjolla mm. liikuntaa, musiikkia, kirjasto, kuvataide- ja kädentaitoryhmiä, pelikerho ja Arjen taidot -ryhmiä.

Henkilöstö ja toiminnot

Mikkelin vankilassa työskentelee noin 70 henkilöä. Henkilöstö käyttää mm. motivoivan keskustelun menetelmää työssään.

Työtoiminta

Vankilassa on tarjolla erilaista työtoimintaa vaatehuollossa, ruoanjaossa, siivouksessa, kiinteistöjen kunnossapidossa, ulkoalueiden hoidossa ja puuseppäosastolla.

Mikkelin vankilan työtoiminta valmistaa tuotteita puutyöosastolla.

Puutyöosasto valmistaa mm. seuraavia tuotteita:

  • Porrasjakkarat
  • Koronapelit
  • Eko-penkit (lämpökäsiteltyä kuusta)
  • Leivinalustat
  • Linnunpöntöt ym.

Vierailut vankilassa

Vangit voivat tavata omaisiaan ja ystäviään lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00 – 14.45 välisenä aikana valvotuissa tapaamisissa. Tapaamiset alkavat tasatunnein ja tapaamisajan kesto on 45 minuuttia. Vangilla voi olla tapaajina kerrallaan enintään kolme henkilöä. Vanki anoo tapaamisen varauslomakkeella tapaamisviikon torstaiaamuun mennessä. Tapaamisajan saatuaan vangin on itse ilmoitettava tapaamisaika tapaajille.

Tapaajan on aina kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Tapaajat kulkevat metallinpaljastimen läpi vankilan sisälle tultaessa. Odotustilassa olevaan lukolliseen kaappiin tapaaja jättää kaiken ylimääräisen tavaran: päällysvaatteet, lompakon, puhelimen yms. Tapaamiseen ei pääse päihtyneenä. Tapaaja ja vanki eivät saa koskettaa toisiaan tapaamisen aikana. Tapaamisen aikana ei saa antaa eikä vastaanottaa mitään. Tavaroiden luovuttaminen ja vastaanottaminen tapahtuu aina henkilökunnan luvalla ja valvonnassa. Vangilla on oikeus vastaanottaa valvotun tapaamisen yhteydessä kohtuullinen määrä tavaroita, jotka toimitetaan tarkastuksen jälkeen vangille hallussapitosäännösten puitteissa. Käteistä rahaa ei oteta vastaan tapaamisissa. Rahaa vangille voi toimittaa tilisiirtona vangin maksukortille, jonka hän on saanut käyttöönsä vankilalta.

Alle 15-vuotiaiden lasten tapaaminen on mahdollista erillisessä lapsitapaamisessa, jota anotaan ko. lomakkeella. Kyseisiä tapaamisia järjestetään sekä arkipäivinä että viikonloppuisin. Vierailu kestää pääsääntöisesti 45 minuuttia. Erityistilanteissa ja toiminnallisissa isä-lapsi –tapaamisissa tapaamisaika voi olla enintään kaksi tuntia. Tapaamisissa ei saa luovuttaa kirjeitä tai muuta tavaraa.

Valvomattomia tapaamisia (ns. perhetapaaminen) järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 – 15.00 ja keskiviikkoisin klo 13.00 - 15.30 sekä muulloin tarvittaessa eri sopimuksesta. Valvomatonta tapaamista vanki anoo ko. lomakkeella tarvittavine selvityksineen.

Kaukana asuvaa läheistä on mahdollista tavata nettivideopuhelulla. Vanki anoo nettipuhelua ko. lomakkeella viimeistään aiottua ajankohtaa edellisellä viikolla. Nettivideopuheluja voidaan järjestää rajoitetusti vuorolistan mukaisesti. Puhelun kesto on enintään 30 minuuttia.

Postipakettien lähetys

Vankila ei nouda vangeille lähetettyjä postipaketteja Postin noutopisteistä tai pakettiautomaateista. Postipaketit tulee lähettää vangin nimellä ja vankilan osoitteella vastaanottajan ovelle toimituksena.

Historia

Mikkelin lääninvankilan perustaminen liittyi niihin järjestelyihin, joita alueella tehtiin 1830-luvulla. Vaikka Nikolai I oli jo vuonna 1827 tehnyt päätöksen kaupungin perustamisesta Mikkelin pitäjän alueelle talonpoikien kaupankäyntiä edistämään, jäi päätös vielä periaatteelliselle tasolle. Vasta läänien uudelleen järjestely ja Mikkelin läänin perustaminen vuonna 1831 herättivät uudelleen kysymyksen Mikkelin asemasta. Kun entinen lääninhallituksen kotipaikka Heinola jäi läänin järjestelyjen myötä aivan läänin laitamille, esitti senaatti keisarille uuden hallintokeskuksen perustamista Mikkelin pitäjän alueelle. Nikolai I hyväksyi suunnitelmat ja uusi läänijako pääkaupunkeineen astui voimaan vuoden 1832 alussa.

Carl Ludvig Engel sai Mikkelin lääninvankilan piirustukset valmiiksi vuonna 1840. Senaatti hyväksyi Engelin piirustukset ja kehotti kuvernööriä järjestämään urakkahuutokaupan, jolla rakennustyöt annettaisiin tehtäväksi sille, joka alhaisimmasta tarjouksesta siihen ryhtyisi. Toisen urakkahuutokaupan jälkeen lääninvankilan sai rakennettavakseen J. F. Bastman; vankila valmistui vuonna 1843 ja on toiminut samalla paikalla siitä lähtien.

Mikkelin vankilan uusi laajennusosa otettiin käyttöön 21.3.2012. Vanhan vankilan peruskorjaus valmistui marraskuussa 2015.

Järjestyssääntö

Mikkelin vankilan järjestyssääntö 8.9.2023 [pdf, 63.1 kt]

Mikkelin vankilan järjestyssääntö 8.9.2023, venäjä [pdf, 167.6 kt]

Tulo-opas

Mikkelin vankilan tulo-opas 2021 [pdf, 248.2 kB]


Julkaistu 24.10.2023