Työmme yhdyskuntaseuraamustoimistoissa

Tuomioistuimen tuomitsemat yhdyskuntaseuraamukset toimeenpannaan yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Näitä yhdyskuntaseuraamuksia ovat yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus, ehdollinen vankeus, jonka tehosteeksi on tuomittu valvonta sekä nuorisorangaistus. Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa toimeenpannaan myös ehdonlaisen vapauden, eli vankilasta vapautuneiden, valvonta ja yhdistelmärangaistuksen valvonta-aika.

Yhdyskuntaseuraamuksen tavoitteena on edistää sosiaalista selviytymistä ja lisätä valmiuksia elää rikoksetonta elämää.

Jo ennen tuomioistuimen käsittelyä, syyttäjä tai tuomioistuin voi pyytää Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraamusselvityksen, jos rikoksesta epäiltyä syytetään rikoksesta, josta todennäköisesti tuomitaan yhdyskuntapalvelu tai valvontarangaistus taikka rikokseen 21 vuotta täytettyään syyllistyneelle ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvonta. Rikosseuraamuslaitos voi myös rikoksesta epäillyn pyynnöstä laatia seuraamusselvityksen, jos siihen on painava syy.

Rikosseuraamuslaitoksesta otetaan yhteyttä yhdyskuntaseuraamukseen tuomittuun toimeenpanon aloittamiseksi, kun tuomio on tullut lainvoimaiseksi.

Toimeenpanon alkaessa tuomitulle nimetään valvoja, jonka kanssa tuomittu laatii rangaistusajan suunnitelman. Rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot rangaistuksen aikataulusta, valvontatapaamisista, tukitoimista, valvontarangaistuksen ja yhdyskuntapalvelun suorituspaikoista ja näihin liittyvistä työtehtävistä, muun toiminnan sisällöstä sekä muista määräyksistä ja ehdoista. Valvoja toimii tuomitun henkilökohtaisena tukena koko seuraamuksen ajan.


Lue lisää yhdyskuntaseuraamuksista:

Yhdyskuntapalvelu
Valvontarangaistus
Ehdonalaisen vapauden valvonta
Ehdollisen vankeuden valvonta
Nuorisorangaistus

Yhdistelmärangaistus


Lue lisää työstämme:

Kuntoutus
Työtoiminta ja opiskelu
Turvallisuus

Ohjeita yhdyskuntaseuraamukseen tuomituille

Julkaistu 19.9.2023